font-test

Ahoj čužioáf+ľščťžýáíéäú§ňň§ô

uistiť

žaba

boča

mäso

Pri slovenských textoch je pri výbere fontu dôležité sa uistiť, že obsahuje všetky znaky typické či špecifické pre slovenskú abecedu (napr. ľ, š, č, ť, ž, ý, á, í, é, ô, ď, ä, ú). Mal by mať označenie „Latin Extended (latin-ext)“.